Welkom!

​De kleuters van nu gaan over een jaar of zestig met pensioen. We hebben geen idee hoe de wereld er over vijf jaar uit zal zien, laat staan dat we ons een beeld kunnen vormen van de wereld over meer dan een halve eeuw van nu. Toch zijn wij verantwoordelijk voor het opleiden van onze kinderen en moeten we ze voorbereiden op een leven in die wereld die we nu nog niet kennen.
Tot op heden ligt de focus van het onderwijs vooral op het bijdragen tot de ontwikkeling van feitelijke en procedurele kennis. In een zo snel veranderende wereld wordt de ontwikkeling van conceptuele en metacognitieve kennis in toenemende mate van belang. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het onderwijs. Hoe bereiden we de leerlingen van nu voor op een toekomst waar we ons maar moeilijk een reëel beeld van kunnen vormen? Welke vaardigheden verdienen de aandacht en waarom?

Deze website biedt diverse leermaterialen waarmee je met de kinderen ‘op z’n 21ste eeuws’ aan de slag kunt.

De projecten van de verschillende ballades bestaan uit opdrachten waarbij de kinderen voor de uitvoering hun analytische, kritische en creatieve denkvermogen gebruiken. De projecten in de Eduboekballades en de Kleuterballade bestaan uit ‘denksleutelopdrachten’. Wil je doelgericht en planmatig aan de slag met denkvaardigheden in je klas of school, dan bieden de denksleutels een zeer praktische aanpak. Gebruik de projecten om direct met denkvaardigheden aan de slag te gaan en laat je inspireren door de toepassing van de denksleutels in de opdrachten om vervolgens ‘te sleutelen’ aan je eigen onderwijspraktijk. Vervang bijvoorbeeld het leerlingen-werkblad bij een aardrijkskunde of geschiedenisles door een paar ‘denksleutel-opdrachten’ en je hebt de les direct veranderd van een ‘reproduceerles’ in een ‘denkles’.

Op zoek naar ons aanbod in lesmateriaal?

Bekijk ons aanbod

Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (SLO) en de lesmaterialen op deze site.

Op www.talentstimuleren.nl staat het model ‘Doelen en vaardigheden voor ontwikkeling‘ De lesmaterialen op deze website sluiten mooi aan bij de verschillende onderdelen van dit model. Hieronder een overzicht van de vaardigheden gekoppeld aan het geschikte lesmateriaal.

 • Lesmateriaal:

  • Graphic Organizers
  • Denksleutels
  • Verschillende opdrachten in de projecten van alle ‘Ballades’
  • BloomBoxen
 • Lesmateriaal:

  • Creatief Denken (materiaal)
  • Creative Problem Solving
  • Denksleutels
  • Verschillende opdrachten in de projecten van alle ‘Ballades’
 • Lesmateriaal:

  • Graphic Organizers
  • Denksleutels
  • Verschillende opdrachten in de projecten van alle ‘Ballades’
  • BloomBoxen
 • Lesmateriaal:

  • Tijdens de begeleiding van de leerlingen die werken aan de projecten.
  • Tijdens de feedback en het samen invullen van de ‘Criteria voor succes’ vooraf, tijdens en na afloop van een opdracht.
 • Lesmateriaal:

  • Zelfstandig Leren / Productontw.
  • www.mijneigenproject.nl
  • ‘Hoe maak ik … ‘
  • Verschillende opdrachten in de projecten van alle ‘Ballades’
 • Lesmateriaal:

  • Wanneer kinderen samen aan projecten werken, kan de focus worden gelegd op de vaardigheden die horen bij ‘samen leren’ en ‘communiceren’
 • Lesmateriaal:

  • Zelfstandig Leren/Productontw.
  • ‘Hoe maak ik…’
  • www.mijneigenproject.nl
  • Denksleutels
 • Lesmateriaal:

  • Wanneer kinderen aan projecten werken, kan de focus worden gelegd op de vaardigheden die horen bij zelfinzicht & motivatie.
  • Zie ook: www.vanondertotbovenwijs.nl