/Driedaagse training ‘Begaafd Onderwijs’
Door Desirée Houkema en Minka Dumont
Driedaagse training ‘Begaafd Onderwijs’
Door Desirée Houkema en Minka Dumont
2018-11-14T11:02:53+00:00

Doelgroep:  Ervaren (plusklas)begeleiders en iedereen die zich herkent in de doelstellingen van deze training.

Datum25 t/m 27 januari (van vrijdagavond 19:00 uur tot zondagmiddag 14:00 uur) en 15 juni 

Locatie: Hotel Bergse Bossen, Driebergen-Zeist

Prijs: € 795,- (inclusief maaltijden en overnachtingen in een 1-persoons-kamer)

Early Bird: Schrijf in vòòr 1 december en betaal € 695,-

Inschrijven voor de driedaagse training

Driedaagse Training: ‘Begaafd Onderwijs’

Van onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen naar ‘begaafd onderwijs’…
Peergroeponderwijs is onontbeerlijk voor (hoog)begaafde leerlingen omdat contact met gelijkgestemden essentieel is voor een optimale ontwikkeling. Wanneer je kijkt naar lesprogramma’s die zijn afgestemd op kenmerken van begaafdheid, in bijvoorbeeld een plusklas, dan denk je al snel: ‘Dat zou voor alle kinderen waardevol zijn’. Een programma dat is afgestemd op de behoeften van (hoog)begaafde kinderen is uitdagend, sluit aan bij de interesses van de leerling, zet aan het denken en komt tegemoet aan de (basis)behoeften autonomie, competentie en relationele verbondenheid. Oftewel ‘what’s good for the best, is good for the rest’ en dit inzicht leeft steeds breder. We zien in de praktijk steeds vaker dat scholen inzetten op brede talentontwikkeling en gepersonaliseerd leren. Kijken we naar modellen die ‘de 21ste-eeuwse-vaardigheden’ beschrijven, dan komen die vaardigheden vrijwel geheel overeen met de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen.
Transitie
Dit betekent een logische overgang van ‘onderwijs voor (hoog)begaafden’ naar ‘begaafd onderwijs voor álle kinderen’. Ervaring die is opgedaan met onderwijs voor begaafde kinderen benutten we als inspiratiebron voor toekomstgericht rijk onderwijs!

Een begaafde onderwijzer?
* Zie jij de kinderen als individu met talenten en ligt jouw passie in het ontwikkelen van die talenten?
* Maak jij kinderen eigenaar van hun leerproces en help je ze met een open mindset weer op weg wanneer ze vastlopen?
* Vind je de vragen die kinderen stellen misschien wel belangrijker dan wanneer ze met ‘het juiste’ antwoord komen?
* Omarm je een leven lang leren en leef je dit voor in de klas?
* Ontwikkel je doelbewust en expliciet de hogere orde denkvaardigheden van je leerlingen?
* Is je begeleiding tijdens (leer)taken en de evaluatie na afloop meer formatief dan summatief?
* Ben je een creatieve, intens voelende en gedreven professional?
* Zoek je inspiratie en praktische handvaten om bovenstaande nog beter vorm te geven in je onderwijspraktijk? Dan zoeken we jou voor deze training!

Meer informatie