Tijdsduur: 2 1/2 uur
Studiebelasting: 2 1/2 uur
Inhoud: theoretisch / praktisch
Doelgroep: Groep 1 t/m 4

Opties:
Flip de training?* – Ja Nee
Train-de-trainers?* – Ja Nee
* Lees meer over de opties

Training: Denkvaardigheden aanspreken en ontwikkelen.

Gevorderden – Groep 1 t/m 4

Doelstellingen:
Aan het eind van de training…
* Heeft de deelnemer inzicht in de onderdelen waaruit een ‘goede’ hogere-orde-denkopdracht (een Professor Steen opdracht) bestaat.
* Kan de deelnemer doelstellingen en criteria voor succes koppelen aan de hogere orde denkopdrachten.
* Heeft de deelnemer geleerd op welke manier zij de kinderen zelf hun hogere orde denkopdrachten kan laten bedenken.
* Heeft de deelnemer geleerd op welke manier zij de kinderen begeleid in het proces tijdens de uitvoering van de opdracht.

Omschrijving:

De training start met het ontleden van een ‘goede’ hogere orde denkopdracht. Uit welke onderdelen bestaat zo’n opdracht en aan welke eisen moet de opdracht voldoen. De deelnemers oefenen met het bedenken van dit soort opdrachten. Hierna volgen activiteiten die de deelnemer ook in de eigen groep kan gebruiken. Zo is de deelnemer na de training in staat de kinderen in de groep van ‘goede-antwoord-gevers’ te veranderen in ‘goede-vragen-stellers’. Hiervoor maken we gebruik van de kleuterdenksleutels en richten we ons vooral op de sleutels van Professor Steen. Zo stimuleren we de kinderen nieuwsgierig te zijn en op onderzoek uit te gaan. Vol verwondering te ontdekken…

Criteria voor succes:
De deelnemer heeft de bijeenkomst succesvol afgerond als…
* Zij de kleuter-denksleutels kan gebruiken om hogere orde denkopdrachten te formuleren.
* Zij doelstellingen en criteria voor succes kan koppelen aan de opdrachten.
* Zij de leerlingen in de groep kan begeleiden in het verzinnen van hogere-orde-denkopdrachten en tijdens de uitvoering van de opdracht.