Tijdsduur: 2 1/2 uur
Studiebelasting: 2 1/2 uur
Inhoud: theoretisch / praktisch
Doelgroep: Groep 5 t/m 8

Opties:
Flip de training?* – Ja Nee
Train-de-trainers?* – Ja Nee

* Lees meer over de opties

Training: Denkvaardigheden aanspreken en ontwikkelen.

Gevorderden – Groep 5 t/m 8

Doelstellingen:
Aan het eind van de training…
* Maakt de deelnemer gebruik van de 35 denksleutels om hogere orde denkopdrachten te formuleren.
* Kan de deelnemer doelstellingen en criteria voor succes koppelen aan de hogere orde denkopdrachten.
* Heeft de deelnemer geleerd op welke manier zij de kinderen zelf hun hogere orde denkopdrachten kan laten bedenken.
* Kan de deelnemer kinderen begeleiden in het komen tot ‘de beste’ of ‘meest relevante’ vragen bij een onderwerp.

Omschrijving:

Deze training maakt de deelnemer van ‘lerende’ tot ‘leraar’ en is er op gericht de deelnemer de middelen te bieden waarmee ze de kinderen in de klas zèlf kennis laat maken met de taxonomie van Bloom en ze zèlf hogere-orde-denkopdrachten leert formuleren.
De training start met het ontleden van een ‘goede’ hogere orde denkopdracht. Uit welke onderdelen bestaat zo’n opdracht en aan welke eisen moet de opdracht voldoen. De deelnemers oefenen met het bedenken van dit soort opdrachten. Hierna volgen activiteiten die de deelnemer ook in de eigen groep kan gebruiken. Zo is de deelnemer na de training in staat de kinderen in de groep van ‘goede-antwoord-gevers’ te veranderen in ‘goede-vragen-stellers’. Zo stimuleren we ze nieuwsgierig te zijn en op onderzoek uit te gaan. Vol verwondering te ontdekken…

Criteria voor succes:
De deelnemer heeft de bijeenkomst succesvol afgerond als…
* Zij de 35 denksleutels kan gebruiken om hogere orde denkopdrachten mee te formuleren.
* Zij doelstellingen en criteria voor succes kan koppelen aan de opdrachten.
* Zij de leerlingen in de groep kan begeleiden in het verzinnen van hogere-orde-denkopdrachten