Tijdsduur: 3 uur
Studiebelasting: 3 uur
Inhoud: theoretisch / praktisch
Doelgroep:  Leerkrachten groep 1 t/m 8, (beginnende) plusklas leerkrachten, IB’ers, HB specialisten, particulieren,

Prijs: € 210,-

Datum: Volgt spoedig

Locatie: Volgt spoedig

Hoogbegaafdheid – Theorie & Praktijk

Groep 1 t/m 8

Doelstellingen:
Aan het eind van de training…
* Heeft de deelnemer een duidelijk beeld van begaafdheidskenmerken.
* Heeft de deelnemer kennis genomen van de verklaring voor de begaafdheidskenmerken.
* Heeft de deelnemer geleerd wat de gevolgen kunnen zijn voor de hoogbegaafde leerling van het wèl of nìet aanpassen aan de schoolse setting.
* Heeft de deelnemer zicht op de noodzaak van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen.
* Heeft de deelnemer zicht op de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.
* Heeft de deelnemer kennis gemaakt met verschillende onderwijsaanpassingen die nodig zijn voor de hoogbegaafde leerlingen.
* Heeft de deelnemer zicht op de eisen waaraan leermateriaal voor hoogbegaafden moet voldoen (en veel voorbeeldmateriaal bekeken)
* Is de deelnemer in staat een concreet en beredeneerd aanbod op maat aan de hoogbegaafde leerlingen binnen de school samen te stellen.

Omschrijving
Een heldere en concrete training die de deelnemers een stevige theoretische basis geeft waarmee ze in staat zijn te werken aan een eigen praktische vertaalslag. De inzichten, die in deze training aan bod komen, dienen ter activering. Ze maken de urgentie voor een passend leer- en ontwikkelaanbod, voor de hoogbegaafde leerlingen binnen de school, duidelijk.  De training vervolgd met het komen tot antwoorden op vragen als ‘waar moet het leeraanbod voor je hoogbegaafde leerlingen aan voldoen? Wanneer kun je stellen dat je adequaat inspeelt op de (onderwijskundige) behoeften van je hoogbegaafde leerlingen? Welke materialen zijn beschikbaar en op welke manier kun je zelf de al aanwezig middelen compacten en aanpassen zodat je aansluit bij de talenten en mogelijkheden van de hoogbegaafden? Dus een zeer praktische vervolg, boordevol tips en materialen.

Criteria voor succes:
De deelnemer heeft de bijeenkomst succesvol afgerond als…
* Zij een duidelijk beeld heeft van begaafdheidskenmerken.
* Zij kennis heeft genomen van de verklaring voor de begaafdheidskenmerken.
* Zij heeft geleerd wat de gevolgen kunnen zijn voor de hoogbegaafde leerling van het wèl of nìet aanpassen aan de schoolse setting.
* Zij zicht heeft op de noodzaak van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen.
* Zij zicht heeft op de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.
* Zij kennis heeft gemaakt met verschillende onderwijsaanpassingen die nodig zijn voor de hoogbegaafde leerlingen.
* Zij zicht heeft op de eisen waaraan leermateriaal voor hoogbegaafden moet voldoen (en veel voorbeeldmateriaal heeft bekeken)
* Zij in staat is een concreet en beredeneerd aanbod op maat aan de hoogbegaafde leerlingen binnen de school samen te stellen.

 

Inschrijven voor deze training