Tijdsduur: 2 1/2 uur
Studiebelasting: 2 1/2 uur
Inhoud: theoretisch / praktisch
Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Opties:
Flip de training?* – Ja Nee
Train-de-trainers?* – Ja Nee

* Lees meer over de opties

Training: Hoogbegaafdheid (Theorie)

Groep 1 t/m 8

Doelstellingen:
Aan het eind van de training…
* Heeft de deelnemer een duidelijk beeld van begaafdheidskenmerken.
* Heeft de deelnemer kennis genomen van de verklaring voor de begaafdheidskenmerken.
* Heeft de deelnemer geleerd wat de gevolgen kunnen zijn voor de hoogbegaafde leerling van het wèl of nìet aanpassen aan de schoolse setting.
* Heeft de deelnemer zicht op de noodzaak van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen.

Omschrijving
Een heldere en concrete training die de deelnemers een stevige theoretische basis geeft waarmee ze in staat zijn te werken aan een eigen praktische vertaalslag. De inzichten, die in deze training aan bod komen, dienen ter activering. Ze maken de urgentie voor een passend leer- en ontwikkelaanbod, voor de hoogbegaafde leerlingen binnen de school, duidelijk. Uiteraard zijn de trainingen ‘Passend onderwijs aan hoogbegaafden (praktijk)’, ‘Stimulerend signaleren’ en ‘Plusklas, beleid & inhoud’ een mooi vervolg op deze training.

Criteria voor succes:
De deelnemer heeft de bijeenkomst succesvol afgerond als…
* Zij een duidelijk beeld heeft van begaafdheidskenmerken.
* Zij kennis heeft genomen van de verklaring voor de begaafdheidskenmerken.
* Zij heeft geleerd wat de gevolgen kunnen zijn voor de hoogbegaafde leerling van het wèl of nìet aanpassen aan de schoolse setting.
* Zij zicht heeft op de noodzaak van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen.