Tijdsduur: 2 uur
Studiebelasting: 2 uur
Inhoud: theoretisch / praktisch
Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Opties:
Flip de training?* – Ja Nee
Train-de-trainers?* – Ja Nee

* Lees meer over de opties

Training: Introductie 21ste eeuwse vaardigheden.

Groep 1 t/m 8

Doelstellingen:
Aan het eind van de training…
* Heeft de deelnemer een volledig beeld van wat ‘21ste -eeuwse vaardigheden’ zijn.
* Is het voor de deelnemer duidelijk waarom het wenselijk is in het onderwijs aan deze vaardigheden te werken.
* Heeft de deelnemer bekeken in hoeverre de eigen lespraktijk al voorziet in het aanspreken en ontwikkelen van de 21ste -eeuwse vaardigheden.
* Heeft het team, met elkaar, een ‘eigen’ 21ste -eeuwse vaardigheden raamwerk geformuleerd.

Omschrijving:

Deze bijeenkomst is vooral theoretisch van aard en kan mooi als vertrekpunt worden gebruikt voor een schoolteam om beleidsmatige veranderingen rondom toekomstgericht onderwijs vorm te geven. In de twee uur krijgen de deelnemers een helder inzicht in het wàt en wààrom: ‘wat zijn nu 21ste -eeuwse vaardigheden en waarom moeten we daar aan werken?’
Verschillende modellen komen aan bod, zowel nationaal (Kennisnet, SLO) als internationaal (P21, EnGauge) en in verschillende werkvormen maken we samen ons eigen raamwerk van vaardigheden. Dit raamwerk kan dan weer het begin zijn van doorontwikkeling en bijvoorbeeld ook van een vervolgtraining.

Criteria voor succes:
* De deelnemer heeft de bijeenkomst succesvol afgerond als…
* Zij een volledig beeld heeft van wat ‘21ste -eeuwse vaardigheden’ zijn.
* Zij helder voor ogen heeft waarom het werken aan deze vaardigheden noodzakelijk is.
* Zij haar eigen lespraktijk heeft bekeken en bepaald in welke mate deze al toekomstgericht is.
* Zij heeft bijgedragen aan het formuleren van een school-eigen raamwerk ‘21ste -eeuwse vaardigheden.