Tijdsduur: 2 1/2 uur
Studiebelasting: 2 1/2 uur
Inhoud: theoretisch / praktisch
Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Opties:
Flip de training?* – Ja Nee
Train-de-trainers?* – Ja Nee

* Lees meer over de opties

Training: Kinderen vragen leren stellen.

Groep 1 t/m 8

Doelstellingen:
Aan het eind van de training…
* Weet de deelnemer wat wordt bedoeld met lagere orde denkvragen, hogere ore denkvragen, essentiële vragen, filosofische vragen.
* Kan de deelnemer leerlingen begeleiden bij het leren stellen van hogere orde denkvragen bij elk willekeurig onderwerp.
* Kan de deelnemer leerlingen begeleiden bij het kritisch leren doorvragen , bijvoorbeeld tijdens eigen onderzoek of tijdens een discussie of debat.

Omschrijving
Op school zijn kinderen vaak bezig met het beantwoorden van vragen. Maar leren ze eigenlijk ook wel vragen stellen? Willen we dat onze leerlingen zich alleen maar eigen maken wat ze krijgen voorgeschoteld? Of willen we ze stimuleren nieuwsgierig te zijn en op onderzoek uit te gaan? Vol verwondering te ontdekken?
Maak je leerlingen vaardig in het stellen van vragen. Deze training geeft je een schat aan ideeën èn de middelen om hier direct in je eigen lespraktijk mee aan de slag te gaan.

Criteria voor succes:
De deelnemer heeft de bijeenkomst succesvol afgerond als…
* Zij weet wat wordt bedoeld met lagere orde denkvragen, hogere ore denkvragen, essentiële vragen, filosofische vragen.
* Zij leerlingen kan begeleiden bij het leren stellen van hogere orde denkvragen bij elk willekeurig onderwerp.
* Zij leerlingen kan begeleiden bij het kritisch leren doorvragen , bijvoorbeeld tijdens eigen onderzoek of tijdens een discussie of debat.