Tijdsduur: 2 1/2 uur
Studiebelasting: 2 1/2 uur
Inhoud: theoretisch / praktisch
Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Opties:
Flip de training?* – Ja Nee
Train-de-trainers?* – Ja Nee

* Lees meer over de opties

Training: In de klas aan de slag met Motivatie & Mindset

Groep 1 t/m 8

Doelstellingen:
Aan het eind van de training…
* Weet de deelnemer wat een fixed en een growth mindset is.
* Heeft de deelnemer eigen functioneren op het ontwikkelen van een growth mindset beoordeeld.
* Heeft de deelnemer kennisgemaakt met drie motivatietheorieën.
* Heeft de deelnemer activiteiten bij de drie theorieën ontwikkeld.

Omschrijving
Ben je slim? Of kun je slim worden? Ons brein is als een spier, je kunt het trainen en dan word je beter. Hoe je denkt over intelligentie kan gevolgen hebben voor de prestaties die je levert. In deze training leer je over de fixed en growth mindset en stel je vast wat voor mindset jij hebt. Daarnaast leer je op welke manier je in de groep aandacht kan besteden aan dit onderwerp.
​Een belangrijke factor in het leveren van (top)prestaties is motivatie. Maar wat is motivatie nu eigenlijk? Deze training behandelt 3 theorieën over motivatie en we bedenken met elkaar op welke manier we actief aandacht kunnen besteden aan het onderwerp ‘motivatie’ in onze onderwijspraktijk.

Criteria voor succes:
De deelnemer heeft de bijeenkomst succesvol afgerond als…
* Zij weet wat een fixed en een growth mindset is.
* Zij eigen functioneren op het ontwikkelen van een growth mindset heeft beoordeeld.
* Zij heeft kennisgemaakt met drie motivatietheorieën.
* Zij activiteiten bij de drie theorieën heeft ontwikkeld.