Begaafd Onderwijs

Van Onderwijsaanpassingen voor Begaafde Leerlingen naar Begaafd Onderwijs.


Ontstaan

Het reguliere onderwijs sluit niet aan bij de behoeften en mogelijkheden van de begaafde leerlingen.
Plusklassen voorzien, in elk geval deels, in deze behoeften. Maar al snel was duidelijk: alle kinderen hebben baat bij het werken aan de doelen en vaardigheden waar we in de plusklas aandacht aan besteden.

Kanarie in de kolenmijn

Zo maken de begaafde leerlingen duidelijk wat er eigenlijk voor alle kinderen ontbreekt en verbeterd moet worden in ons onderwijs.

Het wordt tijd dat we het volledige systeem kritisch bekijken en op sommige onderdelen een radicale andere aanpak invoeren.

A Rising Tide Raises All Ships

Transitie

Niet langer het reguliere systeem aanpassen met 'compacten en verrijken' om beter aan te sluiten bij de behoeften van de begaafde leerlingen.

Nee, geïnspireerd door de behoeften van de begaafde leerlingen, het GEHELE ONDERWIJS 'begaafd' maken - voor ALLE kinderen.

Over Minka Dumont

Minka Dumont heeft jarenlang lesgegeven in het reguliere basisonderwijs en de afgelopen twaalf jaar in plusklassen voor begaafde leerlingen in Amstelveen. Haar passies zijn het vertalen van theorie en wetenschappelijke inzichten naar de onderwijscontext en het ontwikkelen van een uitdagend leeraanbod - niet alleen voor begaafde leerlingen maar voor àlle kinderen!

De laatste jaren heeft ze de focus gelegd op het ontwikkelen van materiaal waarmee scholen gedegen, doelgericht en beleidsmatig aan de slag kunnen met het vormgeven van rijk, relevant en toekomstgericht onderwijs. Van groep 1 t/m groep 8 werken de kinderen aan activiteiten die actief vaardigheden ontwikkelen waar ze hun hele leven gebruik van kunnen maken. Met de materialen worden de kinderen ‘experts’ in het oplossen van problemen, informatie opzoeken en verwerken, analytisch, kritisch en creatief denken, samenwerken en mediagebruik.

Voor de implementatie van de materialen onwtikkelde Minka verschillende trainingen en scholingstrajecten - voor gehele schoolteams, binnen een samenwerkingsverband of voor de individuele onderwijsprofessional die haar eigen expertise wil vergroten.