Het trainingsaanbod is in drie hoofdthema’s te verdelen:

  •  Werken aan denkvaardigheden.
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Hoogbegaafdheid

De drie thema’s zijn sterk met elkaar verbonden. Het actief aanspreken en ontwikkelen van de analytische, kritische en creatieve denkvaardigheden (1) van de leerlingen is een onderdeel van toekomstgericht onderwijs (2) en past ook goed in een leeraanbod voor hoogbegaafde leerlingen (3).

De trainingen over denkvaardigheden zijn zeer praktisch en leveren inzichten en materialen die direct de volgende dag in de eigen groep zijn uit te voeren.
Het aanbod over toekomstgericht onderwijs is zowel theoretisch als praktisch. Deze trainingen zijn het meest geschikt voor scholen (schoolbesturen) die al werken aan denkvaardigheden en het ‘klassikaal-frontale’ al enigszins hebben laten varen. Ze sluiten perfect aan op de trainingen rondom het ‘werken aan denkvaardigheden’. (Maar ze zijn zeker ook los goed inzetbaar)
Het aanbod rondom het thema ‘hoogbegaafdheid’ gaat van theorie naar praktijk. Je hebt kennis over hoogbegaafdheid nodig om in de praktijk met hoogbegaafde leerlingen aan de slag te kunnen.

Het is aan te raden uit het aanbod een ‘training op maat’ samen te stellen, om zo beleidsmatig en adequaat te voorzien in de behoeften van de school (het schoolbestuur). De trainingen zijn allen volledig aanpasbaar aan specifieke wensen of instapniveaus.
Er is ook de optie ‘train-de-trainer’ – dit betekent dat alleen de zeer enthousiaste en gemotiveerde collega’s deelnemen aan de training en vervolgens de taak krijgen de vertaalslag binnen de eigen school vorm te geven.
Een andere optie is ‘flip de training’. Dit betekent dat de informatieoverdracht niet tijdens de bijeenkomst gebeurt, maar dat de deelnemers al vooraf door middel van het lezen van teksten, het bekijken van een powerpoint en/of informatieve filmpjes, de theorie van de training bestudeerd hebben.
Lees hieronder meer over de verschillende opties.

Opties voor een ‘passend scholingsaanbod’

Keuzemenu
Bied gedurende een schooljaar een reeks trainingen aan, waarvan de leerkrachten binnen de school of het schoolbestuur, er een bepaald aantal moeten volgen. Er kan gekozen worden voor een gezamenlijke start, met een inleiding op het onderwerp en een uitleg over de andere trainingen waaruit gekozen kan worden. Dan de trainingen gedurende het jaar en een gezamenlijke afsluiting aan het eind van het jaar, waarin wordt gereflecteerd op de behaalde resultaten en wordt vooruitgekeken op welke manier de doorontwikkeling wordt gewaarborgd.
Flip de training
Alle theorie die in de training wordt behandeld, wordt vooraf aan de deelnemers beschikbaar gesteld. Dit kan bestaan uit het lezen van artikelen, het bekijken van een powerpoint presentatie en/of filmpjes op youtube. Deelnemers krijgen een ‘entreeticket’ waarmee ze deelname aan de bijeenkomst verkrijgen. Op het ticket staan vragen en/of opdrachten die vooraf in eigen tijd worden beantwoord en uitgevoerd. Het (ingevulde) entreeticket wordt aan het begin van de bijeenkomst ingeleverd. De vragen en opdrachten van het entreeticket hebben altijd als doel het begrip van de behandelde theorie te vergroten. Ook toont het ‘heel schools’, dat de deelnemer de training daadwerkelijk heeft voorbereid. Het rendement van een geflipte training kan vele malen groter zijn dan een traditionele bijeenkomst, omdat de tijd die we samen zijn direct kan gaan over de vertaalslag naar de onderwijspraktijk.
Niet iedereen vindt het fijn een training ‘geflipt’ te volgen. Er zijn mensen die graag de theorie gepresenteerd krijgen, met direct ruimte voor vragen etc. Daarom kan ook gekozen worden, de keuze van de trainingsvorm aan de collega’s te laten. Collega’s die de theorie gepresenteerd willen krijgen volgen een trainingsbijeenkomst waarbij alleen de theorie aan bod komt. Dit kan bijvoorbeeld worden gepland in de ochtend waarbij na de lunchpauze, de deelnemers die de theorie zelfstandig tot zich hebben genomen, zich met het entreeticket, bij het meer praktische deel van de training de training kunnen voegen.
Train-de-trainer
In plaats van met een geheel schoolteam, gaan we met een selecte groep aan de slag. Met die collega’s die enthousiast zijn over het thema en bereid zijn ‘de kar te trekken’ binnen de school. Het niveau van de training ligt hoger, er wordt meer eigen inbreng en inzet van de deelnemers verwacht en de training is er vooral op gericht, de collega’s alle middelen mee te geven om beleid op het thema uit te zetten in de eigen school. Een train-de-trainer bestaat daardoor altijd uit meerdere bijeenkomsten gedurende het schooljaar. Het is altijd mogelijk een traject samen te stellen dat volledig is afgestemd op de behoeften van de school of schoolbestuur.