Tijdsduur: 3 uur
Studiebelasting: 3 uur
Inhoud: theoretisch / praktisch
Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Opties:
Flip de training?* – Ja Nee
Train-de-trainers?* – Ja Nee

* Lees meer over de opties

Training: Passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen (Praktijk)

Groep 1 t/m 8

Doelstellingen:
Aan het eind van de training…
* Heeft de deelnemer zicht op de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.
* Heeft de deelnemer kennis gemaakt met verschillende onderwijsaanpassingen die nodig zijn voor de hoogbegaafde leerlingen.
* Heeft de deelnemer zicht op de eisen waaraan leermateriaal voor hoogbegaafden moet voldoen (en veel voorbeeldmateriaal bekeken)
* Is de deelnemer in staat een concreet en beredeneerd aanbod op maat aan de hoogbegaafde leerlingen binnen de school samen te stellen.

Omschrijving
Waar moet het leeraanbod voor je hoogbegaafde leerlingen aan voldoen? Wanneer kun je stellen dat je adequaat inspeelt op de (onderwijskundige) behoeften van je hoogbegaafde leerlingen? Welke materialen zijn beschikbaar en op welke manier kun je zelf de al aanwezig middelen compacten en aanpassen zodat je aansluit bij de talenten en mogelijkheden van de hoogbegaafden? Deze training geeft een antwoord op deze vragen. Een zeer praktische training, boordevol tips en materialen.

Criteria voor succes:
De deelnemer heeft de bijeenkomst succesvol afgerond als…
* Zij zicht heeft op de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.
* Zij kennis heeft gemaakt met verschillende onderwijsaanpassingen die nodig zijn voor de hoogbegaafde leerlingen.
* Zij zicht heeft op de eisen waaraan leermateriaal voor hoogbegaafden moet voldoen (en veel voorbeeldmateriaal heeft bekeken)
* Zij in staat is een concreet en beredeneerd aanbod op maat aan de hoogbegaafde leerlingen binnen de school samen te stellen.