Tijdsduur: 2 1/2 uur
Studiebelasting: 2 1/2 uur
Inhoud: theoretisch / praktisch
Doelgroep: (Plusklas)leer-krachten, directie, IB.

Opties:
Flip de training?* – Ja Nee
Train-de-trainers?* – Ja Nee

* Lees meer over de opties

Training: Plusklas – Beleid & Inhoud

(Plusklas)leer-krachten, directie, IB.

Doelstellingen:
Aan het eind van de training…
* Heeft de deelnemer zicht op verschillende selectiecriteria voor deelname aan de plusklas. (Wie?).
* Heeft de deelnemer een duidelijk overzicht van activiteiten die horen bij de thema’s ‘leren leren’, ‘leren denken’ en ‘leren voor het leven’. (Wat?)
* Weet de deelnemer aan welke eisen de tijd en de ruimte van een plusklas moet voldoen. (Waar/Wanneer?)
* Heeft de deelnemer helder voor ogen wat de doelstellingen van een plusklas (kunnen) zijn. (Waarom?)
* Heeft de deelnemer binnen één van bovengenoemde thema’s een plusklasactiviteit ontworpen. (Hoe?)

Omschrijving
Het contact met ontwikkelingsgelijken is het best te organiseren met behulp van een plusklas. Een vaste tijd in de week waar gelijkgestemden elkaar ontmoeten, samen werken en van en met elkaar leren. Bij een gedegen beleid voor hoogbegaafden is de plusklas eigenlijk niet weg te denken. Deze training geeft een helder overzicht wat er komt kijken bij het opzetten van een plusklas en waar je met de kinderen aan werkt als de plusklas eenmaal bestaat.
Voor plusklasleerkrachten is er ook de driedaagse training ‘How to… Plusklas’.

Criteria voor succes:
De deelnemer heeft de bijeenkomst succesvol afgerond als…
* Zij zicht heeft op verschillende selectiecriteria voor deelname aan de plusklas. (Wie?).
* Zij een duidelijk overzicht heeft van activiteiten die horen bij de thema’s ‘leren leren’, ‘leren denken’ en ‘leren voor het leven’. (Wat?)
* Zij weet aan welke eisen de tijd en de ruimte van een plusklas moet voldoen. (Waar/Wanneer?)
* Zij helder voor ogen heeft wat de doelstellingen van een plusklas (kunnen) zijn. (Waarom?)
* Zij binnen één van bovengenoemde thema’s een plusklasactiviteit heeft ontworpen. (Hoe?)