Ontvang dit product GRATIS bij de Driedaagse Training ‘How to Plusklas’

Creativiteit ligt aan de basis van elke vernieuwing. Het is het essentiële hulpmiddel van de ondernemer, de onderzoeker, de artiest
en van een ieder van wie vernieuwende, originele inzichten verwacht worden. Bij elke vernieuwing of uitvinding heeft een creatief proces plaats gevonden. De katalysator voor elke vooruitgang in de maatschappij is de creatieve, vindingrijke geest.
Creativiteit, en het ontwikkelen daarvan, is dus erg belangrijk. Vreemd genoeg wordt daar in ons (basis)onderwijs niet veel
aandacht aan besteed. De vakleerkrachten tekenen, muziek en handenarbeid zijn in bijna het gehele basisonderwijs wegbezuinigd. Maar ook het creatieve denken, het op een creatieve manier op zoek gaan naar oplossingen voor problemen, het stimuleren van creatieve, vernieuwende, eigen ideeën van kinderen, krijgt in het hedendaagse (basis)onderwijs maar weinig aandacht. En dat terwijl het juist zo leuk kan zijn kinderen te stimuleren verder te denken dan ‘het geijkte’,’het bekende’.
​Met behulp van dit werkboek kun je met je klas aan de slag met Creatief Denken.
Er worden verschillende strategieën behandeld die je de kinderen kunt aanleren. De strategieën zullen de kinderen helpen om op vernieuwende, originele ideeën te komen voor vraagstukken of problemen.

Download gratis het lesvoorbeeld ‘Maak je eigen spel’ om je een beeld te vormen van de opzet van de creatief-denken activiteiten in het werkboek.