Ontvang dit product GRATIS bij de Driedaagse Training ‘How to Plusklas’

Denk Tank is een spel waarbij creatief denken centraal staat. De klas wordt verdeeld in groepjes en elk groepje vormt een ‘denktank’. Het doel van de denktank is het verdienen van ‘sterren’ door middel van het uitvoeren van opdrachten. De opdrachten bestaan uit uiteenlopende problemen waarvoor oplossingen moeten worden bedacht. Op elk opdrachtkaartje staat het aantal sterren dat de opdracht waard is. Een opdracht kan één, twee of drie sterren hebben. Hoe ‘moeilijker’ de opdracht, hoe meer sterren. De verdiende sterren worden op de ‘Sterrenkaart’ door de leerkracht afgetekend. Het groepje dat aan het eind van de lessenserie de meeste afgetekende sterren heeft, is de winnaar. Er kan echter ook gekozen worden om het competitieve
element uit het spel te halen. Dan is het doel eenvoudigweg het vol krijgen van de ‘Sterrenkaart’
Bij bestelling van dit spel ontvang je digitaal een docentenhandleiding + Werkbladen + 100 opdrachten. De 100 opdrachten staan beschreven op 10 A4’tjes – waarvan kaartjes van gemaakt kunnen worden.