Het primaire doel van het leerstofpakket ‘Kinderliteratuur’ is het aanbieden van uitdagende, verrijkende leerstof aan (hoog)begaafde leerlingen van groep 3 tot en met 8 met een ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van de Nederlandse taal. De lesmaterialen kunnen gebruikt worden als aanvulling op de eventueel gecompacte basisstof. Het lesmateriaal kan aan de hoogbegaafde leerling(en) aangeboden worden op het moment dat de rest van de klas ook bezig is met lezen of taal. Op die manier krijgt het kind niet zo gauw het gevoel met iets totaal anders bezig te zijn dan de rest van de klas.