Download gratis het lesvoorbeeld om je een beeld te vormen van de activiteiten in het werkboek  Creative Problem Solving.