Er is een verhaal dat steeds weer opnieuw wordt verteld. De tijd en plaats waarin het verhaal zich afspeelt kan veranderen, de hoofdpersonen kunnen andere namen en karaktereigenschappen hebben, het doel of de opdracht van de hoofdpersoon kan per verhaal verschillen en toch is het telkens in essentie hetzelfde verhaal. Het is het verhaal van de Held en zijn Zoektocht.
Harry Potter, Lord of the Rings, Finding Nemo, Jason en de Argonauten,De Odyssee, Koning Arthur, E.T, The Lion King, Pirates of the Caribbean, Spiderman… Allemaal op het oog compleet verschillende verhalen. Toch zijn ze allemaal binnen een vaste structuur te vatten – zijn er universele regels te formuleren die voor al deze verhalen opgaan.
In dit project leren de leerlingen over de twaalf stappen van een Heldenverhaal. Maar eerst leren ze over de vaste personages – de archetypes – die altijd in een Heldenverhaal voorkomen. Zodra de structuur en de opzet van een Heldenverhaal bekend is, zijn de leerlingen in staat om een eigen heldenverhaal uit te werken, door invulling te geven aan de twaalf vaststaande stappen en omschrijvingen te maken van de personages (de archetypes) die in het verhaal voorkomen. Wie weet schrijft uw leerling na dit project wel de volgende “bestseller”!
Met jonge kinderen kunt u zich laten inspireren door dit werkboek en delen van de theorie in de groep bespreken en hier gerichte stelopdrachten aan verbinden.
Dit project is NIET geschikt om ‘integraal’ aan een ‘hele (plus)klas’ aan te bieden. Interesse in schrijven en taal is essentieel voor het welslagen van dit project.