Tijdsduur: 3 uur
Studiebelasting: 3 uur
Inhoud: theoretisch / praktisch
Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Opties:
Flip de training?* – Ja Nee
Train-de-trainers?* – Ja Nee

* Lees meer over de opties

Training: Project/Problem-based Learning

Groep 1 t/m 8

Doelstellingen:
Aan het eind van de training…
* Heeft de deelnemer een helder beeld van ‘betekenisvol leren’ en welke verschillende didactieken daartoe bijdragen.
* Heeft de deelnemer een reeks coöperatief-leren strategieën geleerd.
* Heeft de deelnemer geleerd over een aantal essentiële docentstrategieën, zoals timemanagement, klassenmanagement en het monitoren en evalueren van het werk van leerlingen.
* Heeft de deelnemer kennis gemaakt met het belang van formatieve toetsing en peer- en zelfevaluatie voor de beoordeling.

Omschrijving

Deze workshop behandelt vier didactieken die allen vallen onder ‘betekenisvol leren’, te weten:
Coöperatief leren: Kleine teams doen verschillende leeractiviteiten om hun begrip van een onderwerp te verbeteren;
Onderzoekend leren: Een leerlinggerichte, actieve leeraanpak gericht op vragen stellen, kritisch denken en het oplossen van een probleem;
Project-gebaseerd leren: leerlingen verkennen echte problemen en uitdagingen, ontwikkelen vakoverschrijdende vaardigheden in kleine groepjes;
Probleemgestuurd onderwijs: leerlingen leren door het proces van het oplossen van een probleem.
Doel is de deelnemer te informeren en inspireren. Praktijkvoorbeelden en interactieve werkvormen maken deze training praktisch en direct toepasbaar in de eigen onderwijspraktijk. Het vraagt wel een vernieuwende visie op onderwijs. Deze training is minder geschikt voor scholen die nog erg klassikaal frontaal, leerkracht gestuurd onderwijs bieden.

Criteria voor succes:
De deelnemer heeft de bijeenkomst succesvol afgerond als…
* Zij een helder beeld van ‘betekenisvol leren’ heeft en weet welke verschillende didactieken daartoe bijdragen.
* Zij een reeks coöperatief-leren strategieën kan inzetten in haar lespraktijk.
* Zij heeft geleerd over een aantal essentiële docentstrategieën, zoals timemanagement, klassenmanagement en het monitoren en evalueren van het werk van leerlingen.
* Zij kennis heeft gemaakt met het belang van formatieve toetsing en peer- en zelfevaluatie voor de beoordeling.