Tijdsduur: 2 1/2 uur
Studiebelasting: 2 1/2 uur
Inhoud: theoretisch / praktisch
Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Opties:
Flip de training?* – Ja Nee
Train-de-trainers?* – Ja Nee

* Lees meer over de opties

Training: Stimulerend signaleren

Groep 1 t/m 8

Doelstellingen:
Aan het eind van de training…
* Heeft de deelnemer helder zicht op welke ‘signalen’ op hoogbegaafdheid kunnen duiden.
* Heeft de deelnemer geleerd uit welke onderdelen een gedegen signaleringsprotocol bestaat.
* Is de deelnemer in staat een gedegen signaleringsprotocol in te voeren en te volgen in eigen praktijk.

Omschrijving
Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn ontwikkelbehoeften. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen talenten zichtbaar worden. Stimuleren en signaleren gaan hand in hand en de leerling staat hierbij centraal.
Om begaafdheid te herkennen is het belangrijk dat de leerling het kenmerkende gedrag dat hoort bij hoogbegaafdheid kan laten zien. Signaleringsinstrumenten met observatielijsten blijken moeilijk hanteerbaard wanneer je het te observeren gedrag nooit ontlokt in je klas. Een rijke leeromgeving, met activiteiten die regelmatig en ongedwongen de voor begaafdheid zo indicatieve kenmerken zichtbaar kunnen maken, is een must wanneer je actief en beleidsmatig aan onderwijs voor hoogbegaafden wilt werken.

Criteria voor succes:
De deelnemer heeft de bijeenkomst succesvol afgerond als…
* Zij weet welke ‘signalen’ op hoogbegaafdheid kunnen duiden.
* Zij geleerd heeft uit welke onderdelen een gedegen signaleringsprotocol bestaat.
* Zij in staat is een gedegen signaleringsprotocol in te voeren en te volgen in eigen praktijk.