Tijdsduur: 3 uur
Studiebelasting: 3 uur
Inhoud: theoretisch / praktisch
Doelgroep: Groep 5 t/m 8

Opties:
Flip de training?* – Ja Nee
Train-de-trainers?* – Ja Nee

* Lees meer over de opties

Training: Toekomstgericht onderwijs

Groep 5 t/m 8

Doelstellingen:
Aan het eind van de training…
* Heeft de deelnemer een helder beeld van wat 21ste -eeuwse vaardigheden zijn.
* Weet de deelnemer wat ‘essentiële vragen’ zijn en kan deze formuleren.
* Heeft de deelnemer kennisgemaakt met de zes ‘expert-cyclussen’.
* Heeft de deelnemer activiteiten ontwikkeld bij minimaal één van de zes expert-cyclussen.

Omschrijving

Deze bijeenkomst is het meest geschikt voor leerkrachten/scholen die al enige stappen richting toekomstgericht onderwijs hebben gezet. Zo wordt de taxonomie van Bloom als bekend verondersteld, zelfs wordt verwacht dat in de lespraktijk al met hogere orde denkactiviteiten aan de slag is gegaan.
Deze training is het logische vervolg hierop en geeft een praktische aanpak om de lespraktijk het ‘Bloomen’ te laten ontstijgen. Doelgericht, planmatig en gestructureerd met de kinderen aan de slag. Werken aan vaardigheden die de kinderen tot ‘experts’ maken in het oplossen van problemen, informatie opzoeken, creatief denken, samenwerken, mediagebruik en reflecteren.

Criteria voor succes:
De deelnemer heeft de bijeenkomst succesvol afgerond als…
* Zij weet wat 21ste -eeuwse vaardigheden zijn.
* Zij het verschil weet tussen hogere orde denkvragen en essentiële vragen en deze laatste kan formuleren.
* Zij bekend is met de zes expert-cyclussen en hier leeractiviteiten bij kan ontwikkelen.

Noot: De omschrijving van deze training is identiek aan de omschrijving van de training voor groep 1 t/m 4. De inhoud verschilt niet zozeer in theorie alswel in de uitwerking van de expert-cyclussen. Vandaar dat er twee trainingen worden beschreven. Er kan worden gekozen deze training wel voor het gehele team te houden, dan wordt er in de werkvormen gedifferentieerd.